Disclaimer

Zirqle Led Solutions verleent u hierbij toegang tot www.zirqle.nl en nodigt je uit het aangebodene te kopen. Zirqle Led Solutions behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Informatie op de website

Zirqle Led Solutions spant zich in om de inhoud van www.zirqle.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.zirqle.nl aangeboden materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Zirqle Led Solutions. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.zirqle.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kan op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Zirqle Led Solutions.Voor op www.zirqle.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Zirqle Led Solutions nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Zirqle Led Solutions. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Zirqle Led Solutions, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.